• przerwa na karmienie piersią
  Porady dla mam,  Prawa matki

  Przerwa na karmienie piersią – kiedy przysługuje, jak złożyć wniosek

  Powrót do wykonywanych obowiązków zawodowych w perspektywie wielu kobiet związany jest z koniecznością zaprzestania karmienia piersią. Jednak wracając do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim nie musisz rezygnować z naturalnej metody żywienia maluszka, przysługuje Ci przerwa na karmienie piersią. Co zrobić, aby skorzystać z przerw na karmienie dziecka i jak złożyć wniosek?

 • Mama na urlopie macierzyńskim
  Porady dla mam,  Prawa matki,  Zasiłki, urlopy,  Życie zawodowe

  Komu przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego? Ciąża a własna firma

  Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Jak długo można z niego korzystać i w jakiej wysokości jest wypłacany? Rozwiewamy najczęściej występujące wątpliwości oraz tłumaczymy, czy kobietom prowadzącym własną działalność gospodarczą przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek macierzyński – kto dostanie? Na początku chcielibyśmy skierować Cię… na stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam znajdziesz wszystkie informacje dotyczące tych świadczeń, także wykaz niezbędnych dokumentów. Wiemy, że tych informacji jest tam dużo, ale od razu uspokajamy, że są one napisane w przystępny sposób. A to, co warto wiedzieć na początku, zawrzemy tutaj. Najpierw należałoby odpowiedzieć na pytanie, komu przysługuje zasiłek macierzyński. Pokutuje przekonanie, że tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale to jeszcze nie koniec listy. Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub świadczysz pracę na podstawie umowy uaktywniającej, również możesz liczyć na wypłatę zasiłku. Zasiłek będzie przysługiwać także wtedy, gdy jesteś członkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych, wykonujesz pracę nakładczą, odbywasz służbę zastępczą lub prowadzisz pozarolniczą działalność (temu punktowi poświęcimy później nieco większą uwagę). Aczkolwiek w każdym z tych przypadków warunek jest jeden – musisz być objęty ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo (np. na podstawie umowy o pracę) lub dobrowolnie (sam odprowadzasz składki do ZUS-u). Nie ma za to znaczenia, jak długo jesteś ubezpieczony. Urlop macierzyński/tacierzyński a zasiłek macierzyński Teraz możemy przejść do konkretów. Kiedy wypłacany będzie zasiłek macierzyński? Podczas trwania urlopu macierzyńskiego oraz tacierzyńskiego. Tutaj przypomnimy, że urlop macierzyński przysługuje matce po urodzeniu dziecka, aczkolwiek po 14 tygodniach może wrócić do pracy i wtedy pozostała pula urlopu (wraz z zasiłkiem) przypada ojcu, pod warunkiem, że jest ubezpieczony i spełnia jedno z wcześniej opisanych wymagań. Wysokość zasiłku może wynosić 100% lub 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia. 80% dostaniesz wtedy, gdy zdecydujesz się na wykorzystanie od razu, w całości, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Gdy zadeklarujesz, że na urlop rodzicielski pójdziesz później, otrzymasz 100% podstawy wymiaru podczas urlopu macierzyńskiego i pierwszych 6 tygodniu urlopu rodzicielskiego. Pozostała pula urlopu rodzicielskiego jest płatna 60% podstawy wymiaru. Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu rodzicielskiego Jak już się pewnie domyślasz, zasiłek macierzyński wypłacany jest także wtedy, gdy jesteś na urlopie rodzicielskim, a jego wysokość została opisana wyżej – zasady są dokładnie takie same. Zasiłek ten wypłacany jest matce lub ojcu, w zależności od tego, które z rodziców zdecyduje się na jego wykorzystanie. Zasiłek macierzyński przy prowadzeniu działalności gospodarczej A co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą? Czy im też przysługują wcześniej omawiane prawa? Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, a to dlatego, że przedsiębiorcy sami decydują o tym, czy chcą opłacać ubezpieczenie chorobowe – obowiązkowo muszą jedynie płacić składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Na środki z zasiłku macierzyńskiego mogą liczyć kobiety prowadzące działalność gospodarczą, które nieprzerwanie przez okres 90 dni terminowo opłacały składki na ubezpieczenie chorobowe. I tutaj ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze – terminowość w płaceniu składek, inaczej traci się prawo do zasiłku. A po drugie, musi być zachowana ciągłość przez min. 90 dni – ma to na celu zminimalizowanie ryzyka nadużyć ze strony przedsiębiorców. Jednak jak już pisaliśmy wcześniej, wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od podstawy wymiaru wynagrodzenia, co w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą się nie sprawdza. Wszystko opiera się o wysokość zadeklarowanej składki i najlepiej skonsultować to z księgowym, biurem rachunkowym.

 • Niemowlę
  Porady dla mam,  Prawa matki,  Zasiłki, urlopy

  Urlop macierzyński a rodzicielski – różnice

  Choć terminy urlop macierzyński i urlop rodzicielski często stosowane są zamiennie, według przepisów nie oznaczają tego samego. Dlatego dowiedz się, czym każdy z nich się charakteryzuje, żeby wiedzieć, kiedy móc złożyć wniosek po nie. Urlop macierzyński – komu przysługuje, na jakich warunkach? Na czym polega urlop rodzicielski? Urlop tacierzyński Urlop macierzyński – komu przysługuje, na jakich warunkach? Zaczniemy od wyjaśnienia, na jakich zasadach i kto może iść na macierzyński. Jest to urlop przysługujący matkom zaraz po urodzeniu dziecka. Co istotne, na ich specjalny wniosek, może się rozpocząć już na sześć tygodni przed porodem. Kiedy będzie przysługiwać? Jeśli kobieta posiada ubezpieczenie chorobowe oraz jest zatrudniona na umowę o pracę. W przypadku pracownic zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenie, według przepisów, urlop macierzyński im nie przysługuje. Jego długość zależy od tego, ile dzieci urodzi matka. W przypadku jednego urlop macierzyński wynosi do 20 tygodni. Jeśli przy jednym porodzie urodzą się bliźniaki, to wymiar urlopu zwiększa się do 31 tygodni, a w przypadku trojaczków – do 33 tygodni. Kobiety, które urodziły czworo dzieci, mogą liczyć na 35-tygodniowy urlop, a jeśli pięć lub więcej – 37 tygodni. Ważne jest to, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego musi wykorzystać matka dziecka. Po tym czasie może on „przejść” na ojca, aczkolwiek pod warunkiem, że jest on zatrudniony na umowę o pracę i, tak jak matka, jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Urlop macierzyński nie uwzględni dni ustawowo wolnych od pracy, co oznacza, że nie można „wybrać” sobie za nie dodatkowe dni. Aby dostać ten urlop, nie trzeba składać wniosku. Wystarczy dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia do pracodawcy lub do ZUS-u. A w jakiej wysokości wypłacany jest zasiłek? Jeśli matka zdecyduje się na wykorzystanie całego urlopu macierzyńskiego i pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, będzie otrzymywać 100% podstawy wynagrodzenia. 80% podstawy wynagrodzenia jest wtedy, gdy kobieta wykorzysta od razu cały urlop macierzyński i rodzicielski. A czym jest urlop rodzicielski? Na czym polega urlop rodzicielski? Urlop rodzicielski jest przyznawany oprócz urlopu macierzyńskiego, stanowią o nim odrębne przepisy. Pierwsza różnica polega na tym, że przysługuje on tylko wtedy, gdy rodzic złoży odpowiedni wniosek. Można z niego skorzystać po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przez 32 tygodnie, jeśli urodziło się jedno dziecko lub 34 tygodnie, w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci. Może być on wykorzystany przez oboje rodziców, aczkolwiek całość nie może przekraczać podanego wyżej wymiaru czasu. Dużym udogodnieniem jest fakt, że urlop rodzicielski można wziąć w całości lub w częściach. Jeśli zdecydujesz się na tę drugą opcję, to należy go „wybrać” maksymalnie w czterech częściach, nie później, niż do ukończenia 6. roku życia przez dziecko. Wysokość zasiłku podczas urlopu rodzicielskiego wynosi tyle, co w przypadku omawianym wcześniej. Czyli, jeśli rodzice wykorzystają od razu urlop macierzyński i rodzicielski, wypłacone zostanie 80% podstawy wynagrodzenia. A gdy zdecydują się na jego rozdzielenie, to urlop macierzyński i pierwsze sześć tygodni urlopu rodzicielskiego będą płatne w wysokości 100% podstawy wymiaru. Podczas pozostałych tygodni urlopu, rodzic otrzyma 60% podstawy wymiaru. Urlop rodzicielski można też przerwać lub z niego zrezygnować. Urlop tacierzyński Warto wiedzieć, że wyróżnia się jeszcze urlop tacierzyński, czyli macierzyńskie dla ojca. Może być wzięte tylko wtedy, gdy matka nie przebywa na urlopie macierzyńskim, a więc według wcześniej przytoczonych zasad, nie może trwać dłużej, niż 6 tygodni. Oprócz tego można wykorzystać urlop ojcowski, trwający 14 dni. Można skorzystać z tej opcji w czasie, gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim.

 • Matka przytulająca dziecko
  Porady dla mam,  Prawa matki,  Zasiłki, urlopy,  Życie zawodowe

  Co musisz wiedzieć o pracy na urlopie rodzicielskim?

  Będąc na urlopie macierzyńskim, zdarza się, że niektóre mamy planują już powrót do pracy i chcą zrobić to podczas trwania urlopu rodzicielskiego. Wiele osób zastanawia się nad tym, by dzielić swój czas na opiekę nad dzieckiem i pracę w niepełnym wymiarze godzin. Czy jest to zgodne z prawem? Czy można pracować na urlopie rodzicielskim? Urlop macierzyński a rodzicielski Przede wszystkim trzeba zacząć od właściwego rozróżnienia pojęć urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Przyjęło się, że powszechnie używa się sformułowania „roczny urlop macierzyński”, co jest niezgodne z prawdą. Każdej kobiecie przysługuje bowiem obowiązkowy urlop macierzyński przez 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Jeśli kobieta rodzi kolejne dzieci, wówczas staż ten się zwiększa, maksymalnie urlop macierzyński może trwać 37 tygodni. Urlop rodzicielski jest dobrowolny i zdecydować się na niego może zarówno matka, jak i ojciec. W sumie jego staż wynosi 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. Rodzice mogą korzystać z tego prawa równocześnie lub naprzemiennie. Mogą też wykorzystać go jedynie w jakiejś części. Najważniejsze, by urlop rodzicielski nastąpił bezpośrednio po macierzyńskim. Prawo dopuszcza korzystanie z tego przywileju w kilku częściach, należy jednak pamiętać o tym, by zrobić to przed końcem roku kalendarzowego, w którym dziecko obchodzi 6. urodziny. Praca na urlopie rodzicielskim – czy jest możliwa? Praca na urlopie rodzicielskim nie jest zabroniona, jednak może ona odbywać się w wymiarze nie wyższym niż pół etatu. Chcąc pracować w tym czasie, należy złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy. Konieczne jest powiadomienie o tym na co najmniej 21 dni przed planowanym powrotem do pracy. Pracodawca nie zawsze może zgodzić się na takie rozwiązanie. Przeważnie uzasadnia to organizacją pracy lub rodzajem wykonywanej pracy. Przez nieprecyzyjne przepisy, pracodawca może więc odmówić pracy na maksymalnie pół etatu z naprawdę błahych powodów. Co z urlopem rodzicielskim podczas pracy? Pracowanie podczas urlopu rodzicielskiego proporcjonalnie wydłuża jego wymiar. Jeśli więc rodzice wykorzystali 22 tygodnie takiego urlopu, w sumie zostaje im tych tygodni 10 (zakładając, że mowa o urlopie na 1 dziecko). Jeśli podczas tego czasu rodzic chce połączyć pracę z urlopem, wystarczy pomnożyć pozostałe tygodnie przez wymiar czasu pracy. Jeśli więc mamie zostało 10 tygodniu urlopu rodzicielskiego i będzie pracować na pół etatu, wówczas wydłuża się on o dodatkowe 5 tygodni. Wynagrodzenie za pracę a zasiłek macierzyński Decydując się na pracę podczas takiego urlopu rodzicielskiego, należy liczyć się z tym, że przysługujący zasiłek macierzyński zostanie pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru pracy. „Dorabianie” na urlopie rodzicielskim Niektóre osoby chcą na urlopie rodzicielskim po prostu „dorobić”, najczęściej u innego pracodawcy. W takim przypadku prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń. Rodzic może więc w tym czasie podjąć pracę w dowolnym wymiarze lub na zlecenie. Takie rozwiązanie nie wydłuża jednak urlopu rodzicielskiego.