Regulamin mamawpracy.pl

Główne przepisy:
a) statut zawiera reguły oraz kryteria korzystania ze strony mamawpracy.pl,
b) by korzystać z serwisu, wymagana jest darmowa rejestracja,
c) rejestracja określa wyrażenie pozwolenia na respektowanie zasad regulaminu.

Wyłączenie odpowiedzialności administratora strony:
-> blog mamawpracy.pl ma profil poglądowy, umieszczane w nim teksty nie stanowią sugestii czy wytycznych postępowania w konkretnych przypadkach,
-> właściciel witryny nie odpowiada za treść tekstów, ani za którekolwiek szkody doznane w rezultacie podporządkowania się zawartości artykułu,
-> w artykułach pokazywane są myśli autorów, nie właściciela witryny,
-> administrator witryny nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy pisanych pod tekstami przez internautów.

Strona zakazuje przejmowania i przedruku publikacji zawartych na mamawpracy.pl. Dotyczy to art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Zupełną odpowiedzialność prawną za zawartość artykułu na stronie serwisu ponosi tylko jego twórca.

Zamieszczanie treści:
1. publikacja musi mieć nie mniej niż 2500 zbs,
2. zamieszczane są jedynie prawidłowe gramatycznie publikacje, zawartość z omyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczalne,
3. każda treść winna mieć załączoną fotografię w zgodzie z tematem przewodnim tekstu. Dodany plik powinien być zgodny z Prawem autorskim,
4. zawartość publikacji powinna być unikalna i nie może być udostępniana na pozostałych serwisach, zarówno przed, jak i po zamieszczeniu na mamawpracy.pl,
5. twórca tekstu powiadamia, że poglądy zawarte w tekście stanowią jego prywatne osądy. Posiadacz bloga nie jest odpowiedzialny za treść publikacji i za potencjalne straty będące skutkiem zastosowania się do publikacji,
6. teksty oraz strony w linkach nie mogą posiadać niedozwolonej z polskim prawodawstwem zawartości, dotyczy to także zawartość dla osób powyżej 18. roku życia,
7. zamieszczane teksty muszą być przyciągające i o charakterze informacyjnym. Artykuły opublikowane na witrynie mamawpracy.pl powinny być przystępne dla wszystkich czytelników,
8. tekst może zawierać nie więcej niż jeden link w treści w formie URL lub brand.
9. autor oświadcza, że posiada do niej absolutne prawa autorskie.

Właściciel strony mamawpracy.pl może odmówić opublikowania artykułu bez wskazywania powodu. Dodatkowo nie będą zamieszczane artykuły, które nie realizują wymogów wyszczególnionych w statucie.