zwolnienie lekarskie na dziecko
Porady dla mam,  Prawa matki,  Zasiłki, urlopy

Zwolnienie lekarskie na dziecko. Co warto wiedzieć o L4 na dziecko w 2020 roku?

Zwolnienie lekarskie na dziecko to często jedyne rozwiązanie dla pracujących rodziców, którzy chcą lub są zmuszeni do samodzielnej opieki nad chorą pociechą. Przepisy kodeksu pracy dają możliwość opiekunom malucha usprawiedliwienia nieobecności w pracy w awaryjnej sytuacji. Co warto wiedzieć o L4 na dziecko w 2020 roku, komu przysługuje i w jaka jest kwota zasiłku opiekuńczego?

L4 na dziecko w 2020 roku – komu przysługuje?

Kiedy za oknem wita nas jesienno-zimowa aura poradnie pediatryczne przeżywają prawdziwe oblężenie. Dzieci w tym czasie są podatne na infekcje, a ich rodzice często borykają się z problemem sprawowania opieki nad maluchem.

Pracujący opiekunowie mają możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na chore dziecko. Przysługuje ono niezależnie od podstawy zatrudnienia, pod warunkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego:

 • rodzicom biologicznym,
 • rodzicom zastępczym,
 • rodzicom adopcyjnym,
 • opiekunom prawnym,
 • osobom, które sprawują faktyczną opiekę nad dzieckiem.

W ramach L4 na dziecko wymienionym grupom osób przysługuje zasiłek opiekuńczy, z którego można skorzystać z tytułu opieki nad:

 • chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
 • chorym dzieckiem w wieku do 18 lat, wobec którego orzeczono stopień niepełnosprawności.

W szczególnych przypadkach zwolnienie lekarskie na dziecko przysługuje m.in. na:

 • zdrowe dziecko w wieku do lat 8, jeżeli z nieprzewidzianych przyczyn zostanie zamknięty żłobek lub placówka edukacyjna,
 • niepełnosprawne dziecko w wieku do lat 18, jeśli drugi rodzic przebywa w szpitalu.

Ile dni L4 na dziecko w 2020 roku?

Maksymalny czas, na który lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie na dziecko w 2020 roku wynosi:

 • 60 dni w roku kalendarzowym – L4 na dziecko w wieku do lat 14 lub zdrowe dziecko do lat 8,
 • 30 dni w roku kalendarzowym – L4 na chore dziecko niepełnosprawne w wieku od 14 lat do 18 lat lub zdrowe dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 lat do 18 lat, jeżeli drugi opiekun w wyniku choroby, porodu lub pobytu w szpitalu nie może nad nim sprawować opieki.
 • 14 dni w roku kalendarzowym – L4 na chore dziecko w wieku od 14 lat.

Jaka kwota zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest formą ochrony finansowej ubezpieczonego przed utratą wynagrodzenia w przypadku choroby dziecka lub innego członka rodziny. Jeżeli pracujący rodzic otrzyma zwolnienie lekarskie na chore dziecko w 2020 roku, wysokość zasiłku opiekuńczego będzie wynosić 80% podstawy wymiaru zasiłku. W praktyce oznacza to kwotę średniego wynagrodzenia albo kwotę uzyskanego przychodu w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli podczas choroby dziecka inna osoba, zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym, mogła sprawować nad nim opiekę.

Zwolnienie lekarskie na dziecko a urlop wypoczynkowy

Czasem dziecko choruje w trakcie urlopu wypoczynkowego rodzica, który w takiej sytuacji uprawniony jest do uzyskania L4 na chore dziecko. Jednak bieg urlopu nie zostaje tutaj przerwany, a opiekun otrzymuje wynagrodzenie przysługujące za urlop wypoczynkowy, bez prawa do zasiłku opiekuńczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *