Matka z dwójką dzieci
Porady dla mam,  Prawa matki,  Życie zawodowe

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim – prawa pracownic, uprawnienia

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim bywa trudny. Po dość długiej nieobecności, na nowo trzeba wdrażać się w tryb pracy. Pojawiają się też obawy o to, jak sobie poradzimy i jak wiele się zmieniło w czasie naszej nieobecności. Czy nadal jesteśmy potrzebni w firmie? Jak potraktuje nas szef? Warto znać prawo, które chroni młode mamy.

Czy pracodawca może zwolnić po urlopie macierzyńskim?

Według prawa, w czasie urlopu macierzyńskiego obowiązuje okres ochronny, dzięki któremu pracodawca nie może zwolnić pracownicy. Co w momencie, gdy macierzyński się kończy, a my zamierzamy wrócić do pracy? Obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie pracownicy do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i tak stanowi prawo. Jeżeli zdarzy się inaczej, wówczas swoich uprawnień można dochodzić na drodze sądowej.

Powrót po urlopie macierzyńskim, a pensja

Powrót do pracy wiąże się z wieloma niewiadomymi, między innymi niepewnością względem tego, czy nasze stanowisko wciąż istnieje i czy nasza pensja nie zmaleje. Przepisy prawa pod tym względem są jednak dosyć jednoznaczne. Wracając do pracy, wracamy na tych samych warunkach co poprzednio – to samo stanowisko (lub podobne) i za tę samą pensję (lub wyższą). Jeżeli pracodawca nie jest w stanie dopuścić nas na tę samą funkcję, wówczas musi znaleźć inną, ale zgodną z naszymi kwalifikacjami.

Prawo do urlopu wychowawczego i wypoczynkowego

Kobieta wracająca do pracy ma prawo tak do urlopu wychowawczego, jak i wypoczynkowego, który może być wykorzystany zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Co więcej, pracodawca nie może odmówić urlopu wychowawczego, zwłaszcza gdy pracowało się w firmie co najmniej przez 6 miesięcy. To samo dotyczy urlopu wypoczynkowego, którego pracodawca nie może nie podpisać.

Kobieta z kubkiem

Prawo do karmienia dziecka

Idąc na rękę mamom, które chcą godzić pracę z wychowaniem, ustalono ustawowo prawo, które pozwala matkom na dłuższe przerwy w trakcie pracy w celu karmienia maluszka. W przypadku jednego dziecka są to dwie przerwy po 30 minut, a w przypadku większej ilości dzieci są to dwie przerwy po 45 minut. Dodatkowo, do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, rodzice mają prawo także do dodatkowych dwóch dni zwolnienia od pracy do opieki nad dzieckiem. Ten czas można wykorzystać także na godziny (16 h).

Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy

Mając prawo do urlopu wychowawczego, kobieta powracająca na rynek pracy może także zdecydować się na obniżenie czasu pracy, maksymalnie o połowę. Pracodawca ma obowiązek podpisania takiego wniosku i się na niego zgodzić. Trzeba jednak pamiętać, że w takich przypadkach, ochrona przed zwolnieniem nie trwa dłużej niż 12 miesięcy i po tym czasie może dojść do rozwiązania umowy. Wcześniej jednak pracodawca tego zrobić nie może, chyba że pojawią się szczególne warunki (likwidacja firmy, ogłoszenie upadłości czy rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika).

Wypowiedzenie umowy – kiedy?

Aby pracodawca mógł wręczyć wypowiedzenie umowy zaraz po urlopie macierzyńskim, muszą wystąpić szczególne przesłanki. Przede wszystkim dochodzi do tego w momencie, gdy nie ma możliwości powrotu na poprzednie stanowisko i nie jest możliwe znalezienie takiego, które odpowiadałoby kwalifikacjom pracownicy. Może też dojść do tego, że pracodawca wręczy wypowiedzenia razem ze mianą warunków pracy i płacy. Taka sytuacja następuje również w przypadku, gdy w trakcie nieobecności pracownicy nastąpiły zmiany w firmie, w wyniku których, została obniżona pensja dla wszystkich pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *