ciążarna w białej bluzce
Życie zawodowe

Szkolenie BHP po ciąży? Po jakiej nieobecności wymagane są szkolenia BHP?

Kobieta, która urodzi dziecko i uda się na urlop macierzyński, a po nim na rodzicielski, wraca do pracy po długiej, bo często po ponad rocznej nieobecności. Co wówczas ze szkoleniami BHP? Czy konieczne jest ich powtórzenie? Wyjaśniamy.

Wstępne szkolenia BHP do pracy

Warto wiedzieć, że szkolenia BHP mają charakter obligatoryjny. Nie można ich pominąć. Każdy pracownik jest zobowiązany w nich uczestniczyć. W dodatku to pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania szkoleń BHP dla osób, które zatrudnia. Muszą się one odbyć w czasie pracy i na koszt firmy. Nie można podjąć pracy bez odpowiedniego przygotowania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

A jakie są typy szkoleń? Jak często trzeba je powtarzać? Nowozatrudnieni pracownicy przechodzą szkolenia BHP wstępne. Podlegają im wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Wstępne szkolenia BHP są więc również nie tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, ale i dla osób zatrudnionych na umowy prawa cywilnego, a także pracownicy aplikujący w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w tym praktykanci.

Celem wstępnych szkoleń BHP jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Na zajęciach musi pojawić się również wątek omówienia zagrożeń występujących na konkretnych stanowiskach pracy. Właśnie dlatego szkolenie wstępne do pracy obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Pierwszy z nich musi zapoznać pracownika z przepisami BHP, które znajdują się w Kodeksie pracy, ale i w regulaminie pracy, jeśli istnieje w danym przedsiębiorstwie oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż ogólny prowadzi osoba służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub pracownik, który ma odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Czas tego szkolenia nie może być krótszy niż 90 minut.

Szkolenia BHP okresowe

Oprócz wstępnych szkoleń potrzebne są również kursy okresowe. Częstotliwość ich przeprowadzania zależy od stanowiska zajmowanego przez pracownika w zakładzie pracy. Obowiązkowe szkolenie BHP okresowe przeprowadza www.gdbhp.pl i inne tego typu firmy szkoleniowe. Jak często trzeba się mu poddać?

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, powinni mieć szkolenie nie rzadziej niż raz w roku. Mniej narażeni – raz na 3 lata. Jeszcze rzadziej, bo raz na 6 lat kursom BHP muszą poddać się pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy związany jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Raz na 5 lat na okresowe szkolenie BHP powinni się udać pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn itp. oraz technolodzy i organizatorzy produkcji, a także pracownicy służby BHP. Dotyczy to też osób, które kierują pracownikami, a więc kierownicy, mistrzowie, brygadziści.

A kto nie ma szkoleń okresowych z zakresu BHP? Pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, w przypadku których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Szkolenie BHP po ciąży?

A co w przypadku, gdy kobieta wraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej przez ciążę i opiekę nad niemowlęciem? Czy musi przejść szkolenie BHP? Okazuje się, że nie. Nieobecność w pracy, nawet długoterminowa, nie ma wpływu na terminy szkoleń okresowych BHP. Oczywiście, jeśli przedawnia się podczas przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, wówczas należy zrobić je od razu po jego powrocie. Tak więc nie ma obowiązku przedwczesnego kierowania pracownika na szkolenie okresowe tylko z tego powodu, że przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim.

2 komentarze

  • Halina

    Dla kobiet po ciąży szkolenie BHP to chyba podstawa, czyż nie? Wiadomo, że kobieta po ciąży nie będzie w stanie pracować tak wydajnie jak wcześniej. Poza tym przez okres macierzyńskiego można sporo zapomnieć, trudno jest wrócić do pracy i pamiętać wszystko:)

  • Nowy Rok Stara Ja

    Szklenie z przepisów BHP powinno dotyczyć każdego pracownika (nawet kobiety w ciąży), ponieważ jest on objęty takim samym prawem. W przypadku macierzyństwa to w tym przypadku należy przypomnieć zasady, ale nie trzeba wykonywać specjalistycznego szkolenia z tego zakresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *