Korzystanie z laptopa
Życie zawodowe

Kasjerka, recepcjonistka, sekretarka z Ukrainy, jak zatrudnić, warunki?

Do Polski przyjeżdża coraz więcej osób z Ukrainy. Chcą tu nie tylko legalnie mieszkać, ale i pracować. Zmienia to sytuację na rynku pracy, a pracodawcom otwiera nowe możliwości co do zatrudniania osób w firmach. Najczęściej oblegana jest branża usług. Zatrudnienie w Polsce znajdują ci, którzy chcą pracować w sklepach, restauracjach czy biurach. Jak więc zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Chcąc poszerzyć zespół o pracowników z Ukrainy, należy liczyć się z tym, że trzeba będzie skupić się na kilku formalnościach. Zatrudnienie obcokrajowca w Polsce jest łatwiejsze z kancelarią prawną, która wskaże, jakie kroki należy podjąć. Warto przy tym wiedzieć, że legalna praca możliwa jest na podstawie posiadania pozwolenia do pobytu na terytorium Polski i do podjęcia zatrudnienia. Ponadto pracodawcy mają też możliwość przyjęcia do pracy obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Zezwolenie na pracę w Polsce

Obywatele Ukrainy, którzy w Polsce przebywają na postawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, chcąc podjąć pracę, muszą uzyskać stosowny dokument. Pozwolenie na pracę w Polsce obejmuje aż 6 rodzajów, które oznaczone są różnymi literami. Zezwolenie typu A przeznaczone jest dla osób, których pracodawca prowadzi firmę lub jej oddział na terenie RP. O dokument typu B starają się osoby, które będą członkami zarządów przedsiębiorstw wpisanych do KRS lub spółek kapitałowych.

Zezwolenie na pracę typu C jest dla obywateli Ukrainy, którzy pracują u pracodawcy zagranicznego i zostali oddelegowani do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Pozwolenie typu D jest przeznaczone dla pracowników firm zagranicznych, które nie mają oddziałów na terytorium RP, a delegowani są jedynie w celu realizacji usług tymczasowych/okazjonalnych. Zezwolenie na pracę typu E dotyczy osób oddelegowanych do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w ciągu następnych 6 miesięcy. Jest jeszcze dokument, który uprawnia do podjęcia pracy sezonowej w Polsce. Jest to zezwolenie na pracę typu S.

Zatrudnienie na podstawie oświadczenia

Pracodawcy mogą zatrudnić obywateli Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jest to najszybsza forma zatrudnienia cudzoziemca, jednak ma swoje ograniczenia. Zgodnie z oświadczeniem, cudzoziemcy mogą podejmować pracę na terytorium RP na czas do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nie może to być jednak praca sezonowa. Taki dokument składa pracodawca w powiatowym urzędzie pracy. Na podstawie tego oświadczenia, obywatel Ukrainy stara się o tytuł pobytowy, który umożliwi mu pracę w Polsce.

Warto wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek podpisania umowy z obywatelem Ukrainy i przedstawienia jej w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Jeżeli chodzi o rodzaj zatrudnienia, możliwe są różne formy: umowa o pracę, zlecenie, dzieło. W dniu rozpoczęcia pracy pracodawca musi powiadomić o tym właściwy urząd. W zależności od umowy mogą pojawić się kolejne zobowiązania dla pracodawcy, mowa o zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *