Korzystanie z laptopa
Życie zawodowe

Kasjerka, recepcjonistka, sekretarka z Ukrainy, jak zatrudnić, warunki?

Do Polski przyjeżdża coraz więcej osób z Ukrainy. Chcą tu nie tylko legalnie mieszkać, ale i pracować. Zmienia to sytuację na rynku pracy, a pracodawcom otwiera nowe możliwości co do zatrudniania osób w firmach. Najczęściej oblegana jest branża usług. Zatrudnienie w Polsce znajdują ci, którzy chcą pracować w sklepach, restauracjach czy biurach. Jak więc zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Chcąc poszerzyć zespół o pracowników z Ukrainy, należy liczyć się z tym, że trzeba będzie skupić się na kilku formalnościach. Zatrudnienie obcokrajowca w Polsce jest łatwiejsze z kancelarią prawną, która wskaże, jakie kroki należy podjąć. Warto przy tym wiedzieć, że legalna praca możliwa jest na podstawie posiadania pozwolenia do pobytu na terytorium Polski i do podjęcia zatrudnienia. Ponadto pracodawcy mają też możliwość przyjęcia do pracy obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Zezwolenie na pracę w Polsce

Obywatele Ukrainy, którzy w Polsce przebywają na postawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, chcąc podjąć pracę, muszą uzyskać stosowny dokument. Pozwolenie na pracę w Polsce obejmuje aż 6 rodzajów, które oznaczone są różnymi literami. Zezwolenie typu A przeznaczone jest dla osób, których pracodawca prowadzi firmę lub jej oddział na terenie RP. O dokument typu B starają się osoby, które będą członkami zarządów przedsiębiorstw wpisanych do KRS lub spółek kapitałowych.

Zezwolenie na pracę typu C jest dla obywateli Ukrainy, którzy pracują u pracodawcy zagranicznego i zostali oddelegowani do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Pozwolenie typu D jest przeznaczone dla pracowników firm zagranicznych, które nie mają oddziałów na terytorium RP, a delegowani są jedynie w celu realizacji usług tymczasowych/okazjonalnych. Zezwolenie na pracę typu E dotyczy osób oddelegowanych do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w ciągu następnych 6 miesięcy. Jest jeszcze dokument, który uprawnia do podjęcia pracy sezonowej w Polsce. Jest to zezwolenie na pracę typu S.

Zatrudnienie na podstawie oświadczenia

Pracodawcy mogą zatrudnić obywateli Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jest to najszybsza forma zatrudnienia cudzoziemca, jednak ma swoje ograniczenia. Zgodnie z oświadczeniem, cudzoziemcy mogą podejmować pracę na terytorium RP na czas do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nie może to być jednak praca sezonowa. Taki dokument składa pracodawca w powiatowym urzędzie pracy. Na podstawie tego oświadczenia, obywatel Ukrainy stara się o tytuł pobytowy, który umożliwi mu pracę w Polsce.

Warto wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek podpisania umowy z obywatelem Ukrainy i przedstawienia jej w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Jeżeli chodzi o rodzaj zatrudnienia, możliwe są różne formy: umowa o pracę, zlecenie, dzieło. W dniu rozpoczęcia pracy pracodawca musi powiadomić o tym właściwy urząd. W zależności od umowy mogą pojawić się kolejne zobowiązania dla pracodawcy, mowa o zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2 komentarze

  • Bernadetta

    Teraz takie poradniki będą bardzo potrzebne. Pewnie, jak już ta nowa ustawa się jakoś przyjmie, to trzeba będzie nieco ten art zmienić, by wskazać dokładnie, czego trzeba dopilnować. Dzisiaj coraz więcej Ukrainek szuka pracy, nie chcą biernie czekać na uspokojenie sytuacji w Ukrainie.

  • dalia

    W aktualnej sytuacji trochę strach zatrudniać osoby z Ukrainy, zwłaszcza na niższych stanowiskach, żeby nikt poprawny politycznie nie stwierdził, że to żerowanie na ich cierpieniu… trudne czasy nadeszły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *