Kobieta przy pracy
Porady dla mam,  Prawa matki

Samotna i pracująca mama, gdzie szukać wsparcia, jaką pomoc oferuje państwo, instytucje?

Bycie samotną pracującą matką, nie jest prostym zadaniem. Łączenie zajmowania się dzieckiem, razem z obowiązkami zawodowymi, zwłaszcza gdy nie można liczyć na wsparcie najbliższych, jest prawdziwym wyzwaniem godnym podziwu. Na jaką pomoc może kobieta pracująca samotnie wychowująca dzieci? Jakie świadczenia i inne pomoce może zaoferować państwo i instytucje?

Świadczenie wychowawcze 500 plus

Obecnie jest to jedno z najpopularniejszych świadczeń, po które mogą sięgnąć rodzice, także ci samotnie wychowujący. Obecnie przysługuje ono na każde dziecko i z założenia ma być wypłacane, aż do osiągnięcia pełnoletności. Mogą je otrzymywać także samotni rodzice, jeżeli zostały ustalone alimenty. Nie otrzyma się go, gdy drugi rodzic nie żyje, jest nieznany, alimenty zostały oddalone lub ustalono opiekę naprzemienną.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje na dzieci, wobec których został ustalony obowiązek alimentacyjny, niemożliwy do wyegzekwowania przez drugiego z rodziców. Przysługuje on dzieciom do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli się uczą. Obecnie wysokość tego świadczenia określana jest na podstawie ustalonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł. Dodatkowo dochód w rodzinie nie może przekraczać 725 zł na osobę.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to świadczenie, które w zależności od wieku dziecka może wynieść od 95 do 135 zł i przysługuje do 18 roku życia dziecka lub do ukończenia przez nie nauki (24 lata). Może się o nie ubiegać samotny rodzic, ale pod warunkiem, że zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, a drugi rodzic żyje i jest znany. Należy także spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatkiem do zasiłku rodzinnego jest również ten z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Obecnie wynosi on 194 zł miesięcznie w przypadku jednego dziecka i nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Gdy maluch dodatkowo jest niepełnosprawny, wówczas kwota się powiększa o 80 zł, ale nie więcej niż 160 zł. Przysługuje ono rodzicom samotnie wychowującym, pod warunkiem, że nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, między innymi z tego powodu, że drogi rodzic: nie żyje, jest nieznany lub powództwo o świadczenie alimentacyjne zostało oddalone.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Jest to świadczenie przyznawane matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu na okres 24 miesięcy w przypadku jednego dziecka, 36 miesięcy przy bliźniętach lub 72 miesiące, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Przysługuje kobietom, które przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowały dłużej niż 6 miesięcy.

Ulga PIT dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Jeżeli jesteś matką samotnie wychowującą dziecko lub dzieci, możesz też liczyć na ulgę w rozliczeniu deklaracji PIT. Można w ten sposób zaoszczędzić 2×1440 zł, choć dokładna kwota będzie zależała od wysokości dochodów. Z powodzeniem można też korzystać z ulgi prorodzinnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *