przerwa na karmienie piersią
Porady dla mam,  Prawa matki

Przerwa na karmienie piersią – kiedy przysługuje, jak złożyć wniosek

Powrót do wykonywanych obowiązków zawodowych w perspektywie wielu kobiet związany jest z koniecznością zaprzestania karmienia piersią. Jednak wracając do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim nie musisz rezygnować z naturalnej metody żywienia maluszka, przysługuje Ci przerwa na karmienie piersią. Co zrobić, aby skorzystać z przerw na karmienie dziecka i jak złożyć wniosek?

Przerwa na karmienie piersią – kiedy przysługuje?

Jeżeli Twój urlop macierzyński i rodzicielski dobiega końca, rozważasz powrót do pracy i jednocześnie chcesz wciąż karmić swoją pociechę piersią możesz skorzystać z uprawnienia, które daje Ci możliwość wykorzystania przerw w pracy przeznaczonych na karmienie dziecka metodą naturalną.

Zgodnie z treścią art. 187 kodeksu pracy pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch przerw, które wliczane są do czasu pracy. Jednocześnie młoda mama zachowuje prawo do wynagrodzenia za całkowity czas ich trwania.

Pamiętaj, że przerwa na karmienie piersią przysługuje Ci jedynie wtedy, kiedy pracujesz co najmniej 4 godziny dziennie. Ustawowy czas na karmienie dziecka piersią możesz wykorzystać zarówno w czasie dnia pracy, jak i przed rozpoczęciem obowiązków zawodowych lub po ich zakończeniu. W ten sposób Twój czas pracy ulega skróceniu. Ty decydujesz, w którym momencie dnia roboczego poświęcisz czas swojemu dziecku.

Z ilu przerw na karmienie można skorzystać?

Ważne, że to z ilu przerw na karmienie piersią możesz skorzystać uzależnione jest od długości dobowego czasu pracy, a czas ich trwania od tego ile dzieci obecnie karmisz.

W przypadku, w którym pracujesz od 4 do 6 godzin możesz wykorzystać tylko jedną przerwę na karmienie dziecka, dwie przerwy należą Ci się jeśli pracujesz powyżej 6 godzin dziennie. Jeżeli karmisz metodą naturalną jedno dziecko przysługują Ci dwie przerwy w wymiarze pół godziny. Kiedy karmisz piersią dwoje dzieci lub więcej możesz skorzystać z dwóch przerw, każda po 45 minut.

Przerwa na karmienie naturalne dziecka – jak złożyć wniosek?

Chcąc skorzystać z przysługującego Ci prawa do przerwy na karmienie naturalne dziecka musisz złożyć u swojego pracodawcy stosowny wniosek, w którym wskażesz w jakim czasie zamierzasz przerwy wykorzystać. Wniosek możesz złożyć w każdym momencie, dopóki karmisz swoje dziecko metodą naturalną. Ustawodawca nie nakłada żadnych ograniczeń czasowych, w których przysługuje to uprawnienie, nie uzależnia go od wieku dziecka.

Pamiętaj, że Twój pracodawca nie może odmówić Ci udzielenia przerw na karmienie dziecka piersią, jeśli to zrobi popełni wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, które zagrożone jest sankcją grzywny i należy o tym fakcie powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.

Jakie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przerwę na karmienie piersią?

W przepisach brak jest jednoznacznych wskazań w kwestii dodatkowej dokumentacji, którą należy przedłożyć pracodawcy wraz z wnioskiem o udzielenie przerwy na karmienie piersią. Często pracodawcy wymagają od młodych mam zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt laktacji, jednak nie masz obowiązku przedkładania takiego dokumentu, kodeks pracy nie nakłada takiej konieczności.

Jeden Komentarz

  • Felicja

    Dobrze wiedzieć, jakbym chciała karmić piersią w pracy, choć te przepisy faktycznie powinny być nieco lepiej doprecyzowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *