Przygotowanie pozwu o alimenty
Prawa matki

Jak napisać pozew o alimenty na dziecko?

Ojciec dziecka nie chce płacić na jego utrzymanie? Możesz założyć w sądzie sprawę o alimenty. Wyjaśniamy, jak ona przebiega, a także, co musi znaleźć się w pozwie.

Jak przebiega sprawa o alimenty?

Od momentu narodzin, aż do czasu, w którym dziecko jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, na rodzicu ciąży obowiązek alimentacyjny. I nie ma znaczenia fakt, czy pozostawałaś z jego ojcem w związku małżeńskim, czy nie.

O alimenty możesz wystąpić zarówno ty, jak i twoje dziecko. W sprawach dotyczących małoletnich, powództwo w imieniu dziecka wnosi rodzic, opiekun prawny (tutaj istotne jest, że powodem nadal jest dziecko, ty pełnisz rolę jego przedstawiciela ustawowego). Po ukończeniu 18 roku życia pełnoletnie dziecko może samodzielnie wnieść pozew o alimenty, ponieważ ten obowiązek rodzica nie ustaje w dniu uzyskania pełnoletności, lecz dopiero wtedy, gdy możliwe jest samodzielne utrzymywanie się przez powoda. A więc w przypadku jeśli twoje dziecko np. studiuje w trybie dziennym, obowiązek alimentacyjny dalej funkcjonuje.

Pozew o alimenty składa się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego (rodzica) lub dziecka. O zasądzeniu alimentów decyduje sąd, a ich wysokość uzależniona jest od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych rodzica. Co istotne, kwota ta może się zmieniać w czasie, np. ze względu na narastające wraz z wiekiem potrzeby dziecka. Adwokat może pomóc w sprawie alimentów, przygotować oraz złożyć pozew, a także właściwie uzasadnić wysokość żądanych świadczeń. A co powinno znaleźć się w takim wniosku?

Jak napisać pozew o alimenty?

Podstawową część wniosku stanowi podanie stron postępowania sądowego, czyli danych osobowych powoda (dziecka), przedstawiciela ustawowego (jeśli dotyczy) oraz pozwanego. Następnie należy określić, jaka jest kwota żądanych alimentów oraz termin (dzień miesiąca) ich wypłaty. Oprócz tego konieczne jest podanie wartości przedmiotu sporu, czyli w praktyce sumy wszystkich żądanych świadczeń za jeden rok.

I o ile ta część pozwu o alimenty nie powinna budzić wątpliwości, o tyle problem może pojawić się w przypadku uzasadnienia, w którym trzeba podać dowody argumentujące zasadność wysokości świadczeń. W tym celu powinno się udokumentować swoją sytuację majątkową, a także realne wydatki ponoszone na rzecz dziecka. Oprócz tego należy określić możliwości finansowe pozwanego, które, co istotne, nie są obliczane wyłącznie na podstawie aktualnych zarobków, ale także wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Do pozwu musisz załączyć zaświadczenie o zarobkach oraz akt urodzenia dziecka. W przypadku, gdy ojciec dziecka pozostawał z matką (przedstawicielem ustawowym) w związku małżeńskim, wystarczy skrócony akt urodzenia. Natomiast w sytuacji, gdy rodziców łączył wolny związek, trzeba przygotować pełny akt urodzenia, a także oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok sądu ustalający ojcostwo.

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Zdarza się tak, że mimo zasądzenia alimentów, ojciec dziecka uchyla się od ich płacenia. Co w takiej sytuacji? Można wnieść o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aczkolwiek to, czy zostaną one przyznane, uzależnione jest od wysokości dochodu w rodzinie przeliczanego na jedną osobę. Do funduszu alimentacyjnego można się zgłosić dopiero po bezskutecznej egzekucji alimentów, mającej miejsce wtedy, gdy komornikowi w ciągu dwóch miesięcy nie uda się zająć pełnej kwoty świadczeń.

2 komentarze

  • Mamma

    Z doświadczenia wiem, że najlepiej jest wziąć w takich sytuacjach prawnika. Samemu jest bardzo trudno przebrnąć przez cały rozwód, pisanie tego typu pism tez może okazać się ponad nasze siły.

  • Anne

    Moja znajoma chciała sama taki wniosek napisać, ale było z tym tyle zachodu, że ostatecznie poszła do prawnika. Sama pewnie przegrałaby z kretesem, a to to udało się wygrać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *