Kobieta pracująca z laptopem
Prawa matki,  Życie zawodowe

Na czym polega job-sharing? Praca w niepełnym wymiarze godzin dla młodych matek

Job-sharing to zjawisko, które w Polsce nie jest jeszcze tak popularne, jak w niektórych zachodnich krajach. Cała idea opiera się na dzieleniu stanowiska na dwie osoby, rozdzielają one między sobą obowiązki, płacę i świadczenia. W szczególności takie rozwiązanie sprawdza się u osób, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, np. u młodych mam. Co więc warto wiedzieć o job-sharingu?

Job-sharing – co to jest?

Job-sharing to dzielenie się stanowiskiem pracy. W efekcie jest to więc praca w niepełnym wymiarze godzin. Jedno stanowisko może być dzielone przez dwie lub nawet więcej osób. Wszystko to jest regulowane specjalną umową między pracodawcą a pracownikami. Taka idea sprawdza się wśród osób, które nie mogą całego swojego wolnego czasu poświęcić na pracę. Mowa głównie o młodych mamach, które chcą pracować, ale i opiekować się dzieckiem oraz o studentach. Job-sharing to rozwiązanie również dla osób z niepełnosprawnościami, dla pracowników starszych, którzy nie chcą nagle ograniczać aktywności zawodowej i dla osób, które wracają do pracy po dłuższej przerwie, np. po chorobie.

Popularne koncepcje job-sharingu

Job-sharing może być realizowany na kilka sposobów. Pierwszy z nich nazywa się „shared responsibility”, zgodnie z nim pracownicy pracują wymiennie, nie dzielą się między sobą obowiązkami. Zachowana jest w tym przypadku ciągłość prac. Drugi model to „devided responsibility”. Zakłada on, że każdy pracownik odpowiedzialny jest za konkretne zlecenia, projekty, klientów. Współpraca między osobami dzielącymi stanowisko jest więc tu minimalna. Trzecia koncepcja to „unrelated responsibility”. Dotyczy ona osób pracujących w tym samym dziale, jednak zajmujących się innymi zadaniami. W tym przypadku osoby muszą wzajemnie się uzupełniać, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt.

Jakie są zalety job-sharingu?

Dzielenie stanowiska pracy to korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników. Osoby, które zatrudniają ludzi na podstawie job-sharing, mogą dzięki temu utrzymywać jedno stanowisko, a korzystać z doświadczenia i zaangażowania dwóch osób. Nie muszą też rezygnować ze starszych, wykwalifikowanych pracowników, którzy chcą spełniać się zawodowo w mniejszym wymiarze godzin. Ponadto między pracownikami występuje wymiana wiedzy i doświadczeń, co dla pracodawcy ma duże znaczenie.

Job-sharing to także mnóstwo zalet dla samych pracowników. Przede wszystkim młode mamy mają więcej czasu dla rodziny, mogą bez problemów zajmować się dziećmi, a przy tym zachowują ciągłość pracy. Jest to również dodatkowe źródło dochodu, jeśli w danym momencie nie ma możliwości pracowania na pełny etat.

Wady job-sharingu

Job-sharing ma również wady. Wśród nich wymienia się głównie wyższe koszty administracyjne, ryzyko rezygnacji jednego z pracowników, złe relacje między osobami dzielącymi stanowisko, co może obniżyć efektywność pracy. Minusem jest również to, że trzeba nadzorować pracę nie jednej osoby, a wszystkich, którzy korzystają z job-sharingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *